شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] سرچشمه عشق با علي آمده است گل کرده بهشت تا علي آمده است شد کعبه حرم خانه ميلاد علي(ع) کز کعبه صداي يا علي آمده است ولادت امام علي(ع) مبارک باد @rahe_rastegari
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top