شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] امــيدوار باشــ آب هـرچـند آلوده شـده باشد حتي لجـن هم شده باشد اگر به دريا برگردد صاف و زلال و پا مےشود!! يادت باشـد خـــدا درياي رحـــمت است و ما چون آب آلوده اگر به آغوش رحــمت او باز گرديم ار تمام است و پاِ پا مےشويم. به‌ بندگانم‌ بگو‌ من‌ آمرزنده‌ ودمهربانم ســـوره حــجر #راه_رستگاري @rahe_rastegari
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top