سفارش تبلیغ
صبا
کدورت، سرآغاز جدایی است . [امام علی علیه السلام]