سفارش تبلیغ
صبا
حکمتی نیست جز به همراه عصمت . [امام علی علیه السلام]